Service en Onderhoud

 

Wij doen er alles aan om uw project naar wens op te leveren. Helaas komt het wel eens voor dat er iets niet naar wens is. Wij kijken graag samen met u naar een oplossing.  Als u binnen de overeengekomen oplevertermijn een klacht heeft dan kunt u bij het projectteam terecht. Wij gebruiken deze onderhoudsperiode om eventuele gebreken te verhelpen die na oplevering geconstateerd worden.

Na deze periode kunt u uw klacht / melding per e-mail service@meilofriks.nl indienen bij Team Service & Onderhoud. Valt uw klacht binnen de garantie(termijn) dan is het oplossen hiervan kosteloos. Probeer uw informatie zo gedetailleerd mogelijk weer te geven en foto’s van situatie en detail toe te voegen, zodat wij meteen de inhoud van uw aanvraag goed kunnen zien.

Nadat wij uw melding hebben ontvangen, zal Team Service & Onderhoud u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging sturen. Zij zullen vervolgens uw service aanvraag beoordelen en indien deze onder de garantie valt overgaan tot reparatie. Wanneer de garantietermijn reeds verstreken is, zal er eerst contact met u worden opgenomen over de te verwachten kosten die met de reparatie gemoeid zijn. Wij streven ernaar uw klacht binnen afzienbare tijd af te handelen.

Wij streven naar een snelle en adequate oplossing. Uiteraard kunt u altijd de status van een melding bij ons opvragen en voor andere vragen óf onduidelijkheden contact met ons opnemen.

Informatie pakket aanvragen

U ontvangt van ons op korte termijn een reactie.