Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij werken met oog voor de veiligheid, gezondheid en toekomst van mensen, onze omgeving en de wereld. Daarom zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekende onderdelen in alle geledingen van onze bedrijfsvoering. Hieronder enkele highlights.

Duurzaamheid

Gebruik van aluminium

Gebruik van aluminium voor onze bouwproducten heeft belangrijke voordelen ten opzichte van gebruik van andere materialen. Zo heeft het een zeer lange levensduur, waardoor het minder snel hoeft te worden vervangen. Het aluminium dat wij gebruiken bestaat uit gerecycled materiaal en bij vervanging is het aluminium 100% herbruikbaar. De aquatische ecotoxiteit (emissie van metaal in het oppervlaktewater) van aluminium ligt aanzienlijk lager dan die van bijvoorbeeld zink. En het lichte gewicht van aluminium zorgt voor lagere emissies van onze producten tijdens transport. 

Zonne-energie

De honderden vierkante meters dakoppervlak van onze productielocatie in Veendam bieden volop ruimte voor zonnepanelen. Van deze mooie gelegenheid maakten wij dankbaar gebruik, waardoor de elektriciteitsvoorziening van onze kantoren en productie volledig van eigen zonnepanelen afkomstig is. Inmiddels hebben wij ruim vierduizend zonnepanelen op het dak. 

Reductie van energieverbruik

Naast eigen opwekking van energie bestaat er binnen Meilof Riks bv ook aandacht voor het terugdringen van energieverbruik. Zo hebben wij onze productiehallen en kantoorruimtes voorzien van energiezuinige LED verlichting.

Afvalscheiding en recycling

Bij de productie en montage scheiden wij onder meer plastics, folies, hout, schone en vuile metalen. Wij bieden hiervoor niet alleen de logistieke middelen - zoals gescheiden containers - maar spelen ook een actieve rol bij het bewustwordingsproces onder onze medewerkers. Bij de productie van onze sandwichconstructies maken wij gebruik van EPS. Het EPS-restafval recyclen wij zelf. Wij leveren dit voor direct hergebruik als onder meer vulmiddel voor de meubelbranche.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Gezondheid van onze medewerkers

Gezonde medewerkers zijn gelukkiger, productiever en minder vaak ziek. Dat is goed voor de mensen zelf, ons bedrijf en onze klanten. Daarom dragen wij graag actief bij aan een gezonde leefstijl. Daarnaast stellen wij gratis fruit en bronwater beschikbaar, stimuleren wij mensen om te stoppen met roken en stellen wij de diensten van onze huis-fysiotherapeut beschikbaar voor medewerkers met fysieke klachten.

Erkend leerbedrijf

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich ontwikkelen en vakmanschap behouden blijft. Daarom bieden wij als Erkend Leerbedrijf van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) stage- en werkervaringsplaatsen voor leerlingen en studenten op mbo- en hbo-niveau. In ons interne opleidingscentrum volgen onze medewerkers diverse opleidingen en trainingen. Hier leren zij alles over onze producten en montagetechnieken. Ook leren ze van elkaar in het kader van continue product- en productieverbetering.

Arbo, BHV en AED

Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze mensen in alle opzichten en op alle werkplekken arbo-verantwoord werken en BHV-trainingen volgen. In onze vestiging in Veendam is een AED aanwezig voor reanimatie bij hartstilstanden.

Een greep uit onze producten

Type GI

Zelfdragende goten

Bekijk het product 
Type GIP

Plafondgoten

Bekijk het product 
Type GNI

Zelfdragende goten

Bekijk het product 
Type GNIP

Plafondgoten

Bekijk het product